Heijmans Woningontruiming & Quick And Save Transport werkt met een groot aantal Diversen instantie’s En Organisatie’s Hiermee steunen wij deze Goede doelen en helpen wij deze mensen zo Elk een stukje verder.

Stichting KIKA

stichting kikaStichting KiKa heeft als doel om de genezingskans in 2025 naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar onderzoek noodzakelijk.Dankzij informatie uit afgerond onderzoek, zijn de specialisten ervan overtuigd dat we nieuwe behandelingsmogelijkheden kunnen ontwikkelen om kinderkanker vaker te genezen en ‘vriendelijker’ te behandelen. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk om vernieuwend onderzoek in gang te zetten, specifiek gericht op kinderkanker.KiKa werft fondsen voor deze speciale onderzoeken, waarmee kinderen versneld hun kanker kunnen overwinnen
Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) is in 2002 opgericht door Frits Hirschstein en Maarten Stoopendaal (directeur communicatiebureau Giftkikker). Aanleiding was het verzoek van Prof. Rob Pieters van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam en Prof. Huib Caron van het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam om te kijken of er meer geld beschikbaar kon komen voor onderzoek naar kinderkanker.

STICHTING CLINICLOWNS

Stichting cliniclownsKinderen moeten onder alle omstandigheden kunnen blijven spelen, ook als ze ziek of gehandicapt zijn. Spel zorgt ervoor dat een kind weer even kind kan zijn. Het kan helpen moeilijke situaties te verwerken.Uit de dagelijkse werkelijkheid CliniClowns is er voor een klein magisch moment met grote betekenis door oprecht contact met de clown voor kinderen in een moeilijke gezondheidssituatie. Waar ziekenhuizen en zorginstellingen zich richten op hun kerndienst, zorgen wij voor afleiding en plezier. Via de stijlfiguur van de clown maken wij contact. We gaan mee met de fantasie van het kind. En daar geniet ook de omgeving van mee.Breed aanbod
Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken, ontwikkelen we meerdere activiteiten voor verschillende doelgroepen. Naast de clown aan het ziekbed, kunnen gezinnen terecht bij ons rondreizende Circus Boemtata, kan een gezin een dagje uit beleven in het CliniClowns College, bezoekt het Klein Zintuigen Orkest diverse zorginstellingen én ontwikkelen we leuke schoolvoorstellingen. Voor de kinderen die vanwege hun ziekte of handicap langdurig thuiszitten, is er het besloten online platform van de CliniClowns Club.

STICHTING KWF

Stichting KWFMinder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten
Kanker raakt ons allemaal. Eén op de drie Nederlanders krijgt gedurende zijn of haar leven kanker, per jaar ruim 100 duizend mensen. Jaarlijks sterven er zo’n 44 duizend mensen als gevolg van kanker. De ziekte is hiermee in Nederland doodsoorzaak nummer één.KWF heeft als ideaal een wereld waarin niemand meer sterft aan kanker. We willen dat minder mensen kanker krijgen, meer mensen genezen en dat de kwaliteit van leven van de patiënt zo goed mogelijk is, tijdens en na de ziekte.Daarom financieren en faciliteren we wetenschappelijk onderzoek, beïnvloeden we beleid en delen we kennis over kanker en de behandeling ervan.Om dit mogelijk te maken werven we fondsen en verbinden we ons met andere partijen die bijdragen aan kankerbestrijding, nationaal en internationaal.Onze doelen: Minder kanker.De strijd tegen de ziekte kanker begint met preventie: voorkomen dat mensen kanker krijgen. Het ontstaan van kanker is vaak het gevolg van niet te beïnvloeden factoren als genetische aanleg en ouderdom. Maar voor ongeveer 35% (dit verschilt per kankersoort) is het ontstaan van kanker wél te beïnvloeden door blootstelling aan risicofactoren te beperken. Roken is de grootste beïnvloedbare risicofactor van kanker. Onze ambitie is een rookvrij Nederland. Voor het bereiken van deze ambitie werken we intensief samen in de Alliantie Nederland Rookvrij.

HARTSTICHTING

Hart StichtingDe Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Door het financieren van onderzoek hopen we dat er in de toekomst minder mensen overlijden aan hart- en vaatziekten. Daarnaast steunen we patiënten, geven we voorlichting en werken we aan kwaliteitsverbetering van de zorg.Hartchirurgen kunnen lekkende of vernauwde hartkleppen vaak repareren: vervanging is dan niet meer nodig. Patiënten met boezemfibrilleren krijgen steeds vaker medicijnen om stolselvorming in de boezems tegen te gaan. Deze medicijnen verminderen de kans op een herseninfarct. Speciale pacemakers zorgen dat beide hartkamers weer tegelijk samentrekken, waardoor de pompkracht van het hart bij hartfalen verbetert.

NIERSTICHTING NEDERLAND

Nier StichtingWaar werken we aan Sinds de oprichting van de Nierstichtingis een ding nooit veranderd. voor de kwaliteit van leven en overlevingskansen ven talloze nierpatienten is ons werk van onschatbare waarde. we werken vanuit onze missie: een toekomst me zo min mogelijk nierziekten en een betere toekomst voor nierpatienten een mssie die zich vertaald in drie belangrijke pijlers in ons werk; Onderzoek, Preventie en patientenzorg.om er voor te zorgen dat onze doelstellingen ook echt worden gerealiseerd leggen wij onze ambities vast in meerjarenprogrammas op die manier scheppen we voorwaarden voor vernieuwingen en tastbare resultaten die echt verschil maken in het leven van nierpatienten

NATIONAAL MS FONDS

mldsDe Maag Lever Darm Stichting is een onafhankelijke stichting die al ruim 30 jaar werkt aan een betere toekomst voor mensen met maag-, darm-, en leverproblemen. Het is onze missie om maag-, darm- en leverziekten te voorkomen, te bestrijden en de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. De rol die de Maag Lever Darm Stichting hierbij als geen ander inneemt is die van facilitator van wetenschappelijk onderzoek, voorlichter en kennisbron. Om onze missie kunnen realiseren, werft de Maag Lever Darm Stichting fondsen en werkt de stichting intensief samen met vrijwilligers, patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, onderzoekers, overheden en bedrijfsleven.Help de Maag Lever Darm stichtingVoor haar inkomsten is de Maag Lever Darm Stichting volledig afhankelijk van giften. Naast de opbrengsten uit de collecte verkrijgt de Maag Lever Darm Stichting giften via onder andere donateurs, nalatenschappen, particuliere initiatieven en sponsoring.

STICHTING HUMANITAS

Stichting humanitasHumanitas – Sterker dan je denkt Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van onze meer dan 700 activiteiten, variërend van maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid. En van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking.De activiteiten van Humanitas zijn verdeeld over zes thema’s: Eenzaamheid, Opvoeden, Opgroeien, Detentie, Thuisadministratie, Verlies Die aanpak werkt. Jaarlijks geven onze ruim 18.000 vrijwilligers meer dan 57.800 mensen het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.De projecten en activiteiten van Humanitas worden door lokale afdelingen in het hele land georganiseerd. U kunt per thema zien welke projecten er zijn en bij welke afdeling ze worden aangeboden.

DE ZONNEBLOEM

Stichting de zonnebloemWie we zijn; De Zonnebloem laat zien dat er meer kan dan je denkt. Al 65 jaar! We helpen mensen met een lichamelijke beperking om volop van het leven te genieten. Om eropuit te gaan, andere mensen te ontmoeten en leuke dingen te doen. Dat doen we met bijna 42.000 vrijwilligers door het hele land. Mensen met een groot hart en een luisterend oor. Die alles op alles zetten om de wensen van mensen met een fysieke beperking mogelijk te maken.voor 155.000 deelnemers Bezoek, activiteiten en vakanties
Heb je een lichamelijke beperking? Dan kun je dankzij de Zonnebloem toch volop meedoen. Van een dag naar het bos tot aan een vakantie in Spanje. Wat je ook graag zou willen doen: bij de Zonnebloem doen we er alles aan om het mogelijk te maken! Er kan zoveel meer dan je denkt. Bekijk de video en laat je inspireren:

STICHTING NSGK

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegenNSGK STICHTING Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend sámen leven – dat is de droom van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. *
In Nederland zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap níet gewoon kunnen meedoen. Daardoor staan zij vaak aan de zijlijn. Veel kinderen met een handicap gaan bijvoorbeeld naar aparte scholen. Of ze gaan helemaal niet naar school. De speeltuin in de buurt is voor hen vaak niet toegankelijk, evenmin als de sportclub, een vakantiebestemming of de arbeidsmarkt. Met de projecten die we ondersteunen helpen wij kinderen en jongeren met een handicap om de drempels uit de weg te ruimen. We maken de samenleving toegankelijker, versterken het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren, en dragen bij aan een positieve beeldvorming. Dat doen we al sinds 1950, voor kinderen en jongeren met alle soorten handicaps in heel Nederland. Lees meer over onze visie, missie en criteria. Projecten voor kinderen en jongeren met een handicap die bijdragen aan ons ideaal kunnen bij NSGK een gift aanvragen Het is ook mogelijk om een lening aan te vragen bij het Borgstellingsfonds dat NSGK, samen met de Triodos Bank, heeft opgericht. Naast het ondersteunen van projecten van derden initieert, ontwikkelt en voert NSGK ook zelf projecten uit om ons ideaal te realiseren. Dit gebeurt altijd in nauwe samenwerking met diverse organisaties en partners.

STICHTING NATIONAAL FONDS HET GEHANDICAPTE KIND

STICHTING NATIONAAL FONDS HET GEHANDICAPTE KINDStinafo zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte.
Veel van hen krijgen helaas niet de hulp en ondersteuning die ze nodig hebben, zelfs in een ontwikkeld land als Nederland. Dat komt omdat regelgeving en het werk van instanties vaak niet goed op elkaar aansluit en er minder geld vanuit de overheid beschikbaar is.Stinafo wil deze jongeren een eerlijke kans geven. Daarom helpen we o.a. met aangepaste hulpmiddelen. Zodat zij zo gewoon alledaagse en voor anderen heel gewone dingen kunnen doen zoals leren, spelen, er op uit gaan en sporten. Die hulp is alleen mogelijk door de steun van velen. Uw donatie en steun telt en samen maken we het verschil. Kijk welke vorm van helpen het best bij u past. Alvast bedankt

Wij leveren U Het Geheel Pakket bij u Woning of Bedrijf Ontruiming.

Heijmans Woningontruiming ? Tel: 06-16236219

Wij Hanteren een Zeer groot werkgebied. Van Nederland

wij zijn u graag van dienst Bel Gratis voor meer informatie

Email: contact@heijmanswoningontruiming.local

gratis bellen